Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017 – 2021.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Uhonorowany prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015.

Ewa Stachura-Pordzik

Ewa Stachura-Pordzik

Wice Prezes Zarządu

Wice Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Krzysztof Zamasz

Krzysztof Zamasz

Wice Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Enea S.A. w latach 2013-2015

Marek Mrówczyński

Marek Mrówczyński

Członek Zarządu

Prezes Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

Marek Kostarz

Marek Kostarz

Członek Zarządu

Właściciel Firmy Handlowo-Usługowej AMIGO

Koordynator Klubu Młodego Przedsiębiorcy

Bogdan Marczyk

Bogdan Marczyk

Członek Zarządu

Współwłaściciel Biura Rekonstrukcji Wypadków Drogowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego
CAR-EXPERT s.c.

Małgorzata Mazur

Małgorzata Mazur

Członek Zarządu

Przewodnicząca Komitetu Budowlanego OIPH

Piotr Polis

Piotr Polis

Członek Zarządu

Prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD

Przemysław Mucha

Przemysław Mucha

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Szczurek

Władysław Szczurek

Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Gajos

Agnieszka Gajos

Członek Komisji Rewizyjnej