Szanowni Państwo,
we wtorek 5 stycznia rząd przyjął uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz nowelę Tarczy Finansowej 1.0. Przedsiębiorcy od 15 stycznia będą mogli wnioskować o nowe świadczenia z tarczy PFR. Poszerzono również kody PKD objęte wsparciem z 38 do 45, dodając m.in. działalność drukarni, działalność edukacyjną, sprzedaż kwiatów i in.
Ze wsparcia może skorzystać m.in. branża gastronomiczna, ślubna, eventowa, reklamowa, targowa, fitness, sportowa, fizjoterapeutyczna, hotelarska, turystyczna, introligatorska, handel na targowiskach i in. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności   
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro   
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku   
 • Kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:   
 • – 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%   
 • – 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%   
 • Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł   
 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku   
 • Wartość programu to 6,5 mld zł   
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego    
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm:

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności   
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro   
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku   
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)   
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika   
 • Wartość programu to 6,5 mld zł   
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego    
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm: 

 • ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu   
 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro 
 •  Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021   
 • Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

Po licznych konsultacjach z przedstawicielami branż w uchwale zostały przyjęte zapisy, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa mogą liczyć m.in. na:

 • Umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Zakładana kwota umorzenia wyniesie łącznie ok. 6,7 mld zł.
 • W treści uchwały rozszerzona została lista kodów PKD – z 38 do 45. Dzięki temu na wsparcie mogą liczyć np. branże targowa i edukacyjna, szkoły oraz drukarnie.
 • Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły skorzystać także firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 roku. Ten zapis jest jednym z ważnych rezultatów konsultacji z przedstawicielami branż. Rozszerza on możliwość ubiegania się o wsparcie dla większej liczby firm np. z branży fitness.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 zostanie uruchomiona 15 stycznia. Od tego dnia aż do końca lutego najbardziej poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o subwencje za pomocą systemów bankowości elektronicznej. 

Więcej informacji: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Kody PKD objęte wsparciem:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.