Autor: OIPH w Tychach

Nowy start – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Nowy strat – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego u co najmniej 60 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: ● wsparcie szkoleniowe i doradcze związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w tym wsparcie szkoleniowe związane...

Więcej...

Dzień Chorwacki w Tychach

Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba mają zaszczyt zaprosić na Dzień Chorwacki w Tychach, który odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. godz. 15.00 – Hotel Piramida w Tychach przy ul. gen. W. Sikorskiego 100 / godz. 17.00 – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach przy ul. kard. A. Hlonda 1. Program: I. 15.00 – 16.40 FORUM GOSPODARCZE “CHORWACJA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” – hotel Piramida w Tychach, ul. gen. W. Sikorskiego 100 1. Uroczyste przywitanie gości. 2. Chorwacja wczoraj, dziś i jutro – wykład wprowadzający Konsula Honorowego Republiki...

Więcej...

Tyski Klub Biznesu w ośrodku Christoforos

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia br. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie ośrodka Christoforos, działającego przy rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny (Tychy, ul. Tischnera 52). Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Cykliczne spotkania Tyskiego Klubu Biznesu stanowią forum dyskusyjne i integracyjne największych firm z terenu Tychów oraz współpracujących z Izbą. Klub integruje nie tylko przedsiębiorców, ale umożliwia spotkania z ludźmi kształtującymi rzeczywistość...

Więcej...

Własny biznes

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Własny biznes” w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego u co najmniej 25 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: ● wsparcie szkoleniowe i doradcze związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w tym wsparcie szkoleniowe związane z nabyciem nowych umiejętności i kwalifikacji (specjalistyczne szkolenia zawodowe) ● refundacja kosztów...

Więcej...

Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców 2012

20 stycznia br. w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach odbyło się po raz dwunasty Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Na spotkaniu OIPH gościło blisko dwustu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury w tym przedstawiciele władz wojewódzkich. Noworoczne spotkania tyskich przedsiębiorców to już kilkunastoletnia tradycja. Są one nie tylko okazją do spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości z okazji Nowego Roku, ale stanowią także okazję do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół spraw istotnych i znaczących nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla społeczności lokalnej. Wśród osób wyróżnionych były...

Więcej...

Partnerzy

mercedes benz

Partnerzy

expo silesia

Facebook Page