Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Business Center 1 Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację od 1 stycznia 2021 roku projektu „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”. Projekt o wartości 1.8 mln zł obejmuje działania wspomagające procesy adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement), w szczególności dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego w wieku od 18 r. życia:

  • 90% grupy docelowej to osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem na skutek pandemii covid-19 (w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu tj. podpisaniem pierwszej umowy wsparcia w projekcie) ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu WSl oraz przedsiębiorstw z terenu WSl z nimi powiązanych (kooperujących).
  • 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie obejmuje:

– dla 24 osób: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości: 23.050,00 zł brutto – dotacja inwestycyjna oraz 12 transz po 2600,00 zł brutto na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy (np. koszty ZUS, koszty najmu, promocji, zatrudnienia pracowników i inne).

– dla 6 osób: szkolenia zawodowe lub przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego

Nabór wniosków: do 24 marca do 9 kwietnia 2021 r.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU I POBIERZ FORMULARZ APLIKACYJNY

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).