Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach II ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem realizacji wsparcia szkoleniowego informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” dla uczestników projektu odbędzie się w dniach

od 2 lipca 2021 do 15 lipca 2021 r. włącznie.

Zasady składania biznesplanu reguluje § 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej („Ścieżka II”) „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje Szansą Na Rynku Pracy” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0B8H/20-00.

Złożony biznesplan powinien posiadać pozytywną ocenę formalną oficera dotacyjnego, prowadzącego danego uczestnika projektu, ujętą na ostatniej stronie dokumentu i dokonaną w ramach oceny technicznej wniosku na ostatniej godzinie spotkania w zakresie technicznej pomocy przy wypełnianiu biznesplanu.

Biznesplan wraz z załącznikami należy przygotować w jednym egzemplarzu. W celu przyśpieszenia oceny zaleca się złożenie biznesplanu w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginał + 1 kserokopia podpisana za zgodność.

Złożenie biznesplanu stanowi obligatoryjny element ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu. Osoby, które nie złożą biznesplanu w wymaganym terminie zostaną wykreślone z udziału w projekcie.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Beneficjenta zgodnie z godzinami pracy biura czyli maks. do 15 lipca br. do godz. 16:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *