Przedłużenie naboru w ramach ścieżki szkoleniowej

Informujemy o dalszym przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej (6 wolnych miejsc) oraz aktualizacji zapisów dokumentacji rekrutacyjnej (zmiana adresu Partnera).

Nabór prowadzony jest bezterminowo w trybie ciągłym.

ŚCIEŻKA I – szkoleniowa (kompetencyjna) ukierunkowana jest na uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych. W ramach tej ścieżki przewiduje się udział maks. 6 uczestników projektu (w tym 4K, 2M).

Dokumentacja rekrutacyjna:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące zatrudnienia

Pozostałe dokumenty do wglądu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu (z dnia 01.02.2022 r.)

 1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 2. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 5. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami)
 7. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 8. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego.

Regulamin przyznawania środków finansowych projektu (z dnia 01.02.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *