Wzór zaświadczenia z ZUS

Wszystkie osoby bierne zawodowo, tj. niepracujące i niezarejestrowane w ewidencji powiatowego urzędu pracy w dniu podpisania umowy składają zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby niepracującej.

Na pytanie Jakie dane chcesz otrzymać? zaznaczamy:

– inne (opisz poniżej):

Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

natomiast jako Uzasadnienie wniosku wpisujemy:

W związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie mojego statusu jako osoby niepracującej w dniu wydawania zaświadczenia.

Wzór zaświadczenia do pobrania: POBIERZ ZUS US-7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *