Czwarta edycja Międzynarodowego Wydarzenia Gospodarczego Si Silesia odbyła się w dniach 21-24 czerwca 2017 w Tychach (woj. Śląskie) i była wydarzeniem towarzyszącym rozgrywek piłki nożnej UEFA U-21. Organizatorami wydarzenia byli: Europa House, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Tyski Sport S.A.

W wydarzeniu uczestniczyli Goście z Polski, Czech, Ukrainy, Włoch, Francji, Belgii i USA: podmiotów rządowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, inwestorów i organizacji ich skupiających, a także NGO oraz ośrodków edukacyjnych. Była to doskonała okazja do nabycia cennych kontaktów oraz poznania nowych możliwości inwestycyjnych czy uzyskania wsparcia dla działalności. Si Silesia to także wymiana doświadczeń i promocja regionu.

Program wydarzenia obejmował: forum gospodarcze, targi biznesu, spotkania B2B, uczestnictwo w meczach piłki nożnej UEFA U-21 (Czechy-Włochy i Czechy-Dania), wizyty studyjne (FCA Poland, M-Logistic), wycieczkę do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych oraz wydarzenia kulturalne. W ramach Forum zaprezentowano potencjał gospodarczy miasta i regionu. Uczestnicy Forum mogli zapoznać się z wybranymi przedsiębiorstwami, a także poznać działania podejmowane przez miasto na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju infrastruktury komunalnej. Zaprezentowane zostały działania inwestycyjne w mieście oraz największe tyskie firmy.

Forum zostało objęte patronatem Członka Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Domu Polski Południowej w Brukseli, Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby. Partnerami wydarzenia byli: Camera Italo-Polacca, Tyskie Browary Książęce, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Barilla oraz Hotel Tychy Prime. Patronat medialny sprawowali tygodnik Twoje Tychy, czasopisma Europerspektywy i Strefa oraz TVP3 Katowice.

Program wystąpień w dniu 21.06.2017 r. obejmował:

12:00 – Powitanie gości, Patryk Szczygieł i Claudio Rigola

12:05 – Otwarcie Forum, Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

12:15 – Miłosz Stec, Urząd Miasta Tychy  – „Tychy Dobre Miejsce dla inwestycji międzynarodowych”

12:20 – Piotr Wojaczek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – „Kapitał Zagraniczny w KSSE S.A. 2017”

12:35 – Zbigniew Gieleciak, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa – „Zrównoważony rozwój miasta jako podstawa do budowy smart city na przykładzie spółek komunalnych w mieście Tychy”

13:15 – Domenico Di Bisceglie, WKB Wierciński Kwieciński Baehr – „Polskie prawo a działalność włoskich inwestorów w 2017 roku”

13:30 – Grzegorz Bednarski, Tyski Sport S.A. – „Miejsce Tychów na mapie międzynarodowych rozgrywek sportowych”

13:45 – dr hab. Adam Wojtaszek, Uniwersytet Śląski – „Instytut Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego”

14:00 – Christopher Lozinski, PolandTrade.inf – “Why I Moved My Company from Menlo Park, California to Katowice, Poland.”