Fundusz Górnośląski

Fundusz Górnośląski SA

ul. Sokolska 8

40-086 Katowice

tel. 32 200 84 28, faks 32 253 88 28

PON-PT: 8.00 – 16.00

www.fundusz-silesia.pl

Działalność podstawową Funduszu Górnośląskiego stanowi realizacja programów pożyczkowych mających na celu ułatwienie dostępu do kapitału podmiotom gospodarczym regionu oraz wspierać rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Aktualnie Fundusz Górnośląski SA realizuje następujące programy:

Śląski Fundusz Pożyczkowy – największy, jak dotąd, program wsparcia finansowego poprzez pożyczki, adresowany do mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego. ŚFP jest efektem wygranego przez FG konkursu na dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ze środków Unii Europejskiej i samorządu woj. śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 1.1.1.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy, którego celem jest finansowe wspieranie działalności małych przedsiębiorców, absolwentów szkół wyższych, pomaturalnych i średnich rozpoczynających działalność gospodarczą oraz osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, a także małych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Województwa Śląskiego. Fundusz dysponować ma kapitałem w wysokości łącznie 18,8 mln zł (w tym z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwa Śląskiego i Funduszu Górnośląskiego).

Fundusz dla Rozpoczynających Działalność Gospodarczą – w grudniu 2012 roku w wyniku wygranego konkursu podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach umowę o dofinansowanie projektu „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2. Projekt obejmuje doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie przyznanie jednorazowej preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.