Po raz 13. w Zameczku Myśliwskim w Promnicach Prezydent Tychów oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowali Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.

Tradycyjnie statuetkami Hermesów Biznesu wyróżniono przedsiębiorców, firmy oraz osoby zasłużone dla miasta i regionu. W Gali wzięli udział m.in. eurodeputowani Małgorzata Handzlik i Jerzy Buzek oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Uroczystość rozpoczęła się jednak od wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta RP. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Henryk Borczyk, prezes Tauron Ciepło S.A – za działalność społeczną i charytatywną oraz Krzysztof Zamasz prezes Enea S.A. – za działalność na rzecz rozwoju energetyki. Krzysztof Zamasz wyróżniony został także ustanowioną przez Sejmik Województwa Śląskiego Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Ponadto „Laur Umiejętności i Kompetencji”, przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz przyznawany przez Śląskiego Stowarzyszenie Menedżerów tytuł „Menedżer roku 2012” odebrał prezydent Andrzej Dziuba.

A oto nagrody i wyróżnienia Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości:

USŁUGA

Wyróżnienia: NZOZ HELPMED ZPCH im. dr med. Tadeusza Boczonia – za oryginalne i innowacyjne działania w zakresie lecznictwa i rehabilitacji oraz DORBUD-INSTAL S.j. Dorota i Robert Różyccy, Józef Markiewicz – za innowacyjne kontenerowe obiekty instalacji sanitarnych.

Nagroda: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD – za długoletnią, wielopłaszczyznową politykę mieszkaniową oraz społeczną w Tychach.

PRODUKT

Wyróżnienia: AKORD Sp. z o.o. – za realizację ekologicznego i niestandardowego Osiedla Kolorowego w Tychach oraz KWK Piast – za ekologiczne paliwa węglowe.

Nagroda:BIOAGRA-OIL S.A. – za innowacyjne rozwiązania w zakresie biopaliw i biokomponentów.

FIRMA

Wyróżnienia: NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. oraz Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

Nagroda: Kompania Węglowa S.A.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU

Dr inż. Henryk Stabla, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komplementacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. – za zbudowanie grupy kapitałowej CARBOAUTOMATYKA o zdywersyfikowanej i innowacyjnej działalności. Grupę tworzą: CARBOAUTOMATYKA, DAMEL, OPA CARBO, CARBO PROJEKT i MIFAMA.

PROMOTOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska – za efektywne pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

WYBITNA POSTAĆ REGIONU – prof. Jerzy Buzek.