27 maja br. w Zameczku Myśliwskim w Promnicach po raz dziesiąty odbyła się Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Goszczono blisko trzystu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury.

Tyski Lider Przedsiębiorczości na stałe zawitał do kalendarza imprez gospodarczych i promocyjnych w naszym regionie. Corocznie spotykamy się w zameczku myśliwskim w Promnicach, by nagrodzić najlepszych przedsiębiorców, najlepsze firmy ich produkty i usługi. W perspektywie minionych lat i dokonanych wyróżnień możemy ocenić jak rozwijały się nasze firmy, jak zmieniało się ich otoczenie i jak one z tego skorzystały – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

Tegoroczna Gala miała charakter szczególny. 15 lat temu powołano do życia szereg inicjatyw, które po dziś dzień w wymierny sposób oddziałują na tyską rzeczywistość: Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Zarządzani i Nauk Społecznych, Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. Podjęto decyzję o utworzeniu szeregu spółek miejskich, takich jak Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W bieżącym roku obchodzimy jeszcze jedną, ważną rocznicę: 60-lecie nadania praw miejskim Tychom.

Stąd też organizatorzy postanowili wyróżnić osoby, który wniosły największy wkład w rozwój miasta, które wpłynęły w największym stopniu na kierunki jego rozwoju, zmieniły jego oblicze, których dzieło ukształtowało wizerunek Tychów w Polsce i za granicą. Statuetkę Prometeusza, zaprojektowaną przez tyskiego twórcę i rzeźbiarza Mariusza Chodorka, wręczono byłemu ministrowi przemysłu i handlu, panu Klemensowi Ścierskiemu. Dzięki jego decyzjom powołano do życia Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wyróżniono również małżeństwo architektów, śp. p. Hannę Adamczewską-Wejchert i Kazimierza Wejcherta. Byli oni nie tylko twórcami planów zagospodarowania wielu polskich miast, profesorami Politechniki Warszawskiej, ale przede wszystkim autorami zwycięskiej koncepcji i planu budowy miasta Nowe Tychy z 1951r. Nagrodę odebrała ich córka, pani Dorota Wejchert – Gajczyk).

Jak co roku wręczono również statuetki boga handlu i bogactwa Hermesa, trzymającego w swych rękach róg obfitości, stanowiący nawiązanie do herbu miasta Tychy. W kategorii „firma” główną nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elmax Jan Żywicki. Wyróżnienie trafiło na ręce Stora Enso Poland S.A. W kategorii „produkt” statuetkę wręczono TAURON Polska Energia S.A. za energię ze źródeł odnawialnych – TAURON EKO Premium, wyróżniono Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za plac zabaw na osiedlu Balbina. W kategorii „usługa” wyróżniono pracownię architektoniczną art-projekt Krzysztofa Banasika, statuetkę Hermesa otrzymała firma Autoklimat Grupa Sp. z o.o.

Na tegorocznej Gali po raz pierwszy wręczono również statuetki w kategorii „debiut roku”. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymało konsorcjum budowlane AUSTROPOL Sp. z o.o. Firma. Wyróżniono firmę SUPER AV Edward Gil za mapping architektoniczny.

Poseł Tomasz Tomczykiewicz odebrał statuetkę w ostatniej kategorii – „wybitna postać regionu”. Nagroda specjalną wyróżniono też Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach za system zarządzania projektem „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

Wydarzenie objęła patronatem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk.