Szanowni Państwo,

Serdeczne zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w Giełdzie Pracodawców na terenie Miasta Tychy. Organizatorem giełdy jest Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tyska. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tychy, pan Andrzej Dziuba.

Nowe inwestycje na terenie Miasta Tychy i związane z tym faktem zapotrzebowanie na pracowników staje się dla przedsiębiorców w chwili obecnej prawdziwym wyzwaniem. Zaspokojenie wszystkich potrzeb kadrowych przedsiębiorców jest coraz bardziej problematyczne wraz z malejącą stopą bezrobocia i rosnącymi potrzebami firm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców zapraszamy Państwa do udziału w Giełdzie Pracodawców w dniu 26 października 2017 roku, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Tychach przy ul. Edukacji 7, w godzinach 10.00 – 16.00. Mottem przewodnim wydarzenia jest „Przekuj marzenia o pracy w pracę marzeń”.

Nowością w organizowanym spotkaniu jest zaproszenie do udziału nie tylko osób bezrobotnych, ale przede wszystkim uczniów szkół zawodowych, techników oraz liceów z terenu województwa śląskiego i województw ościennych, którzy kończą edukację. W związku z powyższym planujemy zaprosić potencjalnych pracowników nie tylko z Tychów, ale również z Oświęcimia, Mikołowa, Pszczyny, Bielska-Białej, Mysłowic, Katowic. Zaproszenie skierujemy także do absolwentów i uczniów ostatnich klas szkół wyższych, średnich i zawodowych.

Giełda Pracodawców to nie tylko miejsce spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi pracownikami oraz promocji firm i pracodawców. W jej trakcie planujemy przeprowadzenie pilotażowego programu odkrywania mocnych i słabych stron, badania potencjału zawodowego potencjalnych pracowników. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe pod kątem brakujących umiejętności, kwalifikacji, oczekiwań oraz potrzeb, aby spełnić obustronne oczekiwania związane z podjęciem zatrudnienia. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie procesów włączenia zawodowego oraz zwiększenie potencjału zawodowego na rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 9 października 2017 roku drogą e-mailową wraz z przesłaniem wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Giełdzie, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.