Urząd Miasta Tychy informuje, że trwa nabór ofert wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” zatwierdzonego Zarządzeniem nr 0050/117/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Oferty należy składać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (VIII p., pok. 803) z opisem Oferta wykonawcy
w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – ETAP I”.

Szczegółowe informacje oraz wymagania w zakresie ofert można znaleźć na stronie: http://umtychy.pl/niskaemisja.