Świat stoi otworem, czyli jak wyjść na rynki zagraniczne – pod takim tytułem odbyły się praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej działalności o zagraniczne rynki zbytu.

Warsztaty, w formie śniadania biznesowego, zorganizowane zostały przez Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach we współpracy z ekspertami Grupy Santander – Banku Zachodniego WBK. Celem spotkania było omówienie wyzwań, przed którymi muszą stanąć lub którym muszą sprostać firmy chcące wejść na rynki zagraniczne.

W ramach spotkania eksperci Banku Zachodniego WBK wraz z uczestnikami dyskutowali na temat zarówno szans, jak i barier związanych z pozyskiwaniem nowych, zagranicznych kontrahentów. Warsztatowy charakter spotkania zachęcał do wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z działalnością importową i eksportową, szczególnie że spore grono dyskutantów posiadało już znaczne doświadczenie w zakresie współpracy zagranicznej i dzieliło się swoimi uwagami z przedsiębiorcami dopiero planującymi rozpoczęcie takiej współpracy. W dalszej części spotkania eksperci banku prezentowali również specjalistyczne narzędzia m.in. wspomagające weryfikację zagranicznych kontrahentów oraz zabezpieczających transakcje z takimi podmiotami.

Śniadanie odbyło się w Restauracji Joker w Tychach, zgromadziło blisko 30 członków Izby oraz firm współpracujących.