W dniu 20 maja br. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Budowlanego, zorganizowane wspólnie z tyską firmą komunalną MASTER. Zebrani mieli okazję zwiedzić Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju.

Na początku spotkania prezes spółki, pan Marek Mrówczyński przedstawił zebranym regionalny system gospodarowania odpadami oraz omówił całość inwestycji. Zakład, który zostanie oddany od użytku jesienią br., powstał kosztem blisko 110 mln zł, z czego 69 mln zł stanowiła dotacja unijna, a 23 mln pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część (17,7 mln) spółka wyłożyła ze środków własnych.

Zakład będzie się składał z trzech obiektów – części mechanicznej, biologicznej oraz obiektów towarzyszących. Część mechaniczna to nowoczesna, zmechanizowana linia sortownicza, w której używane są separatory optyczne zamiast segregacji ręcznej. Część biologiczna pozwala na fermentację odpadów biodegradalnych oraz produkcję biogazu. W części towarzyszącej zlokalizowano obiekty biurowe i zarządzające. Warto przy tym nadmienić, że zakład jest praktycznie samowystarczalny. Produkowany z odpadów biogaz będzie w 100 % zasilał jednostkę w ciepło zarówno w okresie letnim jak i zimowym oraz w 50% w energię elektryczną (docelowo w 100%).

Członkowie Komitetu mieli okazję zwiedzić całość inwestycji i zapoznać się z całym procesem technologicznym segregacji odpadów komunalnych i produkcji biogazu.

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, o wydajności 93,5 tys. ton, obsługiwał będzie prawie 200 tys. mieszkańców z 4 miast i 4 gmin powiatu.