W dniu 10 października br. w siedzibie firmy Voltar System Sp. z o.o. przy ul. Oświęcimskiej 82 w Tychach, odbyło się spotkanie branżowe Komitetu Budowlanego Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (OIPH).

W wydarzeniu wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Gospodarki Przestrzennej – Igor Śmietański, kilkudziesięciu przedsiębiorców z branży budowlanej i inżynieryjnej oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego.

Spotkanie otworzył i poprowadził Zbigniew Gieleciak – Prezes OIPH w Tychach. Arkadiusz Bąk – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, przedstawił uczestnikom aktualne informacje, dotyczące działań podjętych przez władze miasta Tychy w związku z modernizacją tyskiego odcinka drogi DK 44. Przedstawiciele spółki Eurovia Polska S.A. – Roman Samol Dyrektor Oddziału Śląsk oraz Robert Wach, zaprezentowali projekt przebudowy drogi oraz przybliżyli etapy i terminy realizacji projektu. Monika Kwaśniewicz – Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy Urzędu Pracy w Tychach, przedstawiła możliwość wzięcia udziału przez lokalnych przedsiębiorców w naborze wniosków na szkolenia pracowników dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem działań i planów związanych z rozwojem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.