W dniu 7 kwietnia br. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komitetu Budowlanego. Tematem przewodnim było omówienie zagadnień związanych z grzybami pleśniowymi w nowoczesnym budownictwie.

Na początku spotkania prezes Izby Zbigniew Gieleciak przedstawił zebranym aktualne działania Izby, w tym najbliższe imprezy (Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Święto Miasta Tychy na placu Baczyńskiego z udziałem radiowej Trójki) oraz projekt doradczy realizowany obecnie na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Pani Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach omówiła nowe instrumenty i narzędzia związane z rynkiem pracy, w tym granty na utworzenie stanowisk pracy, świadczenia, bony zatrudnieniowe i stażowe, refundację zatrudnienia osób 50+ oraz do 30 roku życia, pożyczki na utworzenie stanowisk pracy. Szczegółowe informacje znajdą państwo w dołączonej prezentacji.

Pan Bartłomiej Szymczyk przedstawił aktualną ofertę Centrum Inicjatyw Społecznych skierowaną do przedsiębiorców, w szczególności z branży budowlanej, związaną z indywidualnymi programami zatrudnienia.

Pani Małgorzata Mazur, dyrektor Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przedstawiła zebranym temat dotyczący grzybów pleśniowym w budownictwie, w tym przyczyn ich powstawania.

Na zakończenie spotkania z-ca prezydenta miasta Tychy pan Mieczysław Podmokły omówił najbliższe inwestycji i zaprosił do udziału w postępowaniach przetargowych dotyczących prac budowlanych na Placu Korfantego.

Prezentacje:

prezentacja_pup

grzyby1

grzyby2