W dniu 12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tychach – Jaroszowicach odbyło się kolejne spotkanie członków Izby, działających w ramach Komitetu Budowlanego. Gospodarzem spotkania był pan Zbigniew Boczkowski, prezes firmy CONCRET, która odpowiadała za budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele jednostki nadzorującej inwestycję: pan Miłosz Stec, Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury oraz pani Daria Szczepańska, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Urzędu Miasta Tychy.

Zebrani przedsiębiorcy mogli się zapoznać z historią budowy, zastosowanymi technologiami i wymogami inwestycji. W budynku znajdować się będzie 9 zespołów przedszkolnych oraz 18 zespołów szkolnych. Nowa szkoła jest wyposażona w nowoczesne pracownie komputerowe, boisko do piłki ręcznej, place zabaw, salki do ćwiczeń dla niepełnosprawnych oraz do aerobiku czy siłowni. Szkoła w Jaroszowicach należy do najbardziej nowoczesnych budynków tego typu w Polsce. Budynek został zaprojektowany z użyciem rygorystycznych norm energetycznych, dwukrotnie niższych od wzorcowych. W trakcie budowy przeprowadzane był testy termiczne oraz szczelności obiektu. Do szkoły uczęszczać będzie docelowo 720 dzieci z Jaroszowic i Urbanowic.

W dalszej części spotkania konsultant funduszy europejskich, pani Liliana Bielas-Kostyra, omówiła wybrane programy unijne dla MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie projektów inwestycyjnych, a także możliwości współpracy członków OIPH z Parkiem Przemysłowo-Technologicznym „Revita Park” w  Katowicach.