W dniu 9 marca 2015 r. w restauracji „U Przewoźnika” odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Budowlanego OIPH, poświęcone kwestiom budowy Parku Wodnego w Tychach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Mostostal Warszawa, głównego wykonawcy inwestycji, którzy omówili sposób realizacji oraz możliwości udziału lokalnych firm w budowie Parku.

Park Wodny w Tychach powstaje przy ul. Sikorskiego, w pobliżu Paprocan. Pierwsze koncepcje i wizualizacje Parku powstały już w 2010 r.  Po zakończeniu fazy projektowej, w grudniu 2014 r. podpisano umowę z głównym wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, firmą Mostostal Warszawa, która realizuje w Tychach również inną, dużą inwestycję, budowę Stadionu Miejskiego. W grudniu ubiegłego roku zakończono również montaż finansowy inwestycji w oparciu o emisję obligacji na kwotę 50 mln zł.

Park Wodny w Tychach to nie tylko szereg atrakcji, niespotykanych w innych tego typu obiektach na terenie kraju, ale również samowystarczalność energetyczna, oparta o biogaz produkowany w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-ściekowej w Tychach. Zasilanie biogazem pozwoli na pokrycie 100% zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło, w sposób znaczący redukując koszty funkcjonowania obiektu, co z kolei przełoży się na niższe opłaty dla odwiedzających.