W dniu 16 listopada 2016 odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komitetu Budowlanego w tyskiej Galerii StrefArt.

Agenda spotkania obejmowała omówienie inteligentnego zrównoważonego systemu instalacji mat kapilarnych do energo-wodo-oszczędnego ogrzewania, chłodzenia/klimatyzacji budynku, oraz jego wpływ na ograniczenie niskiej emisji. Wykład prowadził prof. Wojciech Biolik z Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, oraz Michał Łobaza, prezes firmy Eljot Partners Sp. z o.o.

W dalszej części spotkania prezes Zbigniew Gieleciak przedstawił najbliższe plany oraz zamierzenia Izby. Arkadiusz Pastuszka, koordynator projektu ITS z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przedstawił krótką informację nt. Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

W ramach dyskusji Aleksandra Cieślik, prowadząca działalność pod nazwą „Drugi Stopień” przedstawiła swoją firmę i planowaną wspólnie z Izbą ofertę szkoleniową dla firm członkowskich.

W dalszej części spotkania zebrani mieli okazję zwiedzić wystawę „Zapiski wyobraźni” Michała Litkiwa oraz osobiście porozmawiać z tym tyskim twórcą.

Partnerem spotkania była Galeria StrefArt działająca przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  S.A. w Tychach.