Komitet Budowlany to cykliczne spotkania firm z branży remontowo-budowlanej, instalacyjnej i architektonicznej, w których każdorazowo bierze udział kilkudziesięciu przedsiębiorców zrzeszonych w OIPH w Tychach. W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Komitetu, tym razem na Stadionie Miejskim w Tychach.

Tematem głównym spotkania  była prezentacja przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury Miłosza Steca planu i założeń budowy areny lekkoatletycznej w Tychach, jak również najbliższych planów inwestycyjnych miasta. Dużą część wystąpienia poświęcono również na omówienie założeń rewitalizacji Jeziora Paprocańskiego oraz aktualnego stanu prac i koncepcji oczyszczenia wody w zbiorniku.

W dalszej części spotkania członek zarządu OIPH inżynier Małgorzata Mazur przedstawiła branże budowlaną w Dubaju oraz omówiła pokrótce planowane zmiany w Prawie Budowlanym, które wejdą w życie od przyszłego roku.

Na koniec spotkania prezes Izby Zbigniew Gieleciak przedstawił zebranym najbliższe plany spotkań i imprez izbowych. Zaprosił również zebranych na koncert charytatywny zespołu Jazz Boba Band w dniu 21 kwietnia w tyskiej Mediatece.

Partnerem spotkania była firma Inter-Car Zabrze & Rybnik.