W dniu 29 września br. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komitetu Budowlanego OIPH, zorganizowane wspólnie ze spółką Tyski Sport SA na terenie budowy Stadionu Miejskiego w Tychach.

Członkowie Komitetu, jak również członkowie Izby oraz zebrani goście, mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem zaawansowania prac budowlanych, zwiedzić Stadion „od wewnątrz” i zapoznać się z planowaną inwestycją, jak i zagospodarowaniem przestrzeni obiektu.

Nie da się ukryć, że stadion robi wrażenie. Wykonano już praktycznie całą konstrukcję żelbetową. Za pomocą specjalistycznych dźwigów ułożono betonowe prefabrykaty pod siedziska, które montowane będą w kolejnych miesiącach. Ostatnie prace żelbetowe są prowadzone w narożniku od strony ul. Edukacji i Baziowej, gdzie będzie zlokalizowana dwupoziomowa restauracja oraz ogromna sala konferencyjna.

Konstrukcja zadaszenia jest wykonania w ok. 65 proc. Dźwigary zostały już zainstalowane na całej długości trybuny zachodniej (głównej – od strony ul. Baziowej), trybuny północnej (od strony domków jednorodzinnych) oraz niemal do końca trybuny wschodniej.

Pokrycie zadaszenia, wykonane z blachy fałdowej, póki co obejmuje całą trybunę zachodnią oraz jeden z narożników. Dzięki temu można zobaczyć docelowy sposób wykonania zadaszenia. Wykonano również konstrukcję kosza zbierającego wodę opadową z ponad hektara powierzchni dachu. Woda ta będzie gromadzona w zbiornikach pod stadionem i wykorzystywana do podlewania murawy.

Wewnątrz obiektu wykonano już pierwsze roboty posadzkarskie i płytkarskie (szczególnie w obrębie parteru budynku głównego) oraz instalacyjne. Na ukończeniu są prace murarskie takich pomieszczeń jak punkty gastronomiczne, toalety, loże VIP, stanowiska dla komentatorów, pomieszczenia dowodzenia i bezpieczeństwa.

W pełni nowoczesny stadion pomieści około 15 tysięcy widzów – cała widownia będzie zadaszona. Stadion wybudowany będzie na powierzchni 18 000 m2, a jego kubatura wyniesie 141 000 m3. Koszt budowy to ok. 129 mln zł.

W trakcie spotkania pan Mieczysław Podmokły, Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury, przedstawił również pozostałe inwestycje miejskie w szczególności dotyczące dalszego zagospodarowania terenów jak i samego zbiornika Jeziora Paprocany.

Pani Monika Kwaśniewicz, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Tychy, przedstawiła zebranym informację dotyczącą możliwości kształcenia pracodawców i ich pracowników w ramach środków będących w dyspozycji PUP. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) mogą być przeznaczone na:

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia szkolenia lub pracy po ukończonym szkoleniu,

– ubezpieczenie NW w związku z podjętym kształceniem.

W roku 2014 i 2015 środki KFS przeznaczone będą na kształcenie ustawiczne osób wyłącznie powyżej 45 roku życia. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wnioski można pobrać ze strony:

http://www.pup.tychy.pl/firma/strona98.html

Na koniec spotkania prezes Zbigniew Gieleciak przedstawił również najbliższe działania Izby. Zaprosił również zebranych na organizowaną przez Izbę Konferencję Unijną z udziałem pani Elżbiety Bieńkowskiej.