W dniu 26 lutego 2019 r. miało miejsce kolejne spotkanie branżowe tyskich przedsiębiorców z branży budowlano-instalacyjnej, skupionych w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

W ramach spotkania zaprezentowano m.in. kwestie związane z
modernizacją zajezdni autobusowej przy ul. Towarowej, które omówił Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach pan Miłosz Stec.

Następnie zreferowano zakres planowanej inwestycji dotyczącej budowy nowej drogi łączącej ul. Oświęcimską z ul. Grota Roweckiego. Inspektor MZUiM w Tychach pan Bronisław Pieczul przekazał również uczestnikom do wglądu wizualizacje nowych rozwiązań logistycznych.

Na koniec spotkania aktualne informacje dotyczące możliwości dofinansowania szkoleń i studiów pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zaprezentowała zebranym Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach pani Anna Szczęsny-Michalak.

Po części oficjalnej rozpoczęły się rozmowy kuluarowe. Członkowie Komitetu mieli okazję zapoznać się również z wyjątkową kuchnią restauracji The Piano Bistro & Wine przy Hotelu Tychy, która gościła zebranych.

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 przedsiębiorców.