19 marca br. w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Budowlanego, grupującego przedstawicieli lokalnych firm budowlanych, władz miasta oraz samorządu gospodarczego i branżowego.  Spotkanie poświęcone było w głównej mierze omówieniu nowej inwestycji na terenie miasta Tychy – budowy dwóch parkingów wielopoziomowych typu park & ride. Powstaną one przy stacji Tychy Lodowisko i przy dworcu PKP w Tychach. Głównym wykonawcą wybrana została firma Aldesa.

Hiszpańska firma Aldesa Construcciones SA, która wygrała przetarg oferując kwotę 53 mln zł, ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. Parkingi mają służyć mieszkańcom, którzy będą chcieli dojechać samochodem do stacji i przesiąść się na pociąg. Do zaparkowania uprawniał będzie ważny bilet kolejowy.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach pan Wojciech Łyko przedstawił zebranym szczegółowy zakres prac dotyczących modernizacji infrastruktury trakcji trolejbusowej oraz budowy dwóch czteropoziomowych parkingów z wyjściami na perony kolejowe.

W dalszej części spotkania Rafał Kasprzyk z firmy Aldesa przedstawił pokrótce historię firmy, aktualnie wykonywane inwestycje (kontrakty na łączną wartość 1 mld złotych).  Zaprosił również zebrane firmy do współpracy.

Wice prezes Izby, pan Zbigniew Boczkowski przedstawił zebranych aktualne narzędzia dotyczące dofinansowania staży i stanowisk pracy ze środków Funduszu Pracy w tym prace interwencyjne, staże zawodowe, subsydiowanie i refundację stanowisk pracy.

Pani Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach omówiła aktualną sytuację na rynku pracy, w szczególności zwolnienia w branży automotive z przyczyn ekonomicznych.

Prezes Izby, pan Zbigniew Gieleciak, zaprosił zebranych na kolejne spotkania izbowe oraz śniadania izbowe. Przedstawił również aktualnie realizowane projekty, Nowoczesny personel, skierowany na wzmocnienie potencjału pracowników MSP oraz Firma na start, pozwalający na uzyskanie dotacji na własną działalność gospodarczą w wysokości do 35 tys. zł.

 

aldesa1na zdjęciu: Mieczysław Podmokły, zastępca prezydenta Tychów ds. infrastruktury, Wojciech Łyko, dyrektor MZUiM w Tychach i Miguel Ortega Lopez, dyrektor generalny firmy Aldesa Construcciones SA podpisują 18 grudnia 2012 r. umowę na budowę dwóch parkingów wielopoziomowych typu park & ride.