Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję „Ekorozwój w Polsce i w Europie”, która odbędzie się w dniu 3 czerwca br. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach (Lędziny, ul. Pokoju 4) w godz. 10:00 – 14:00. Współorganizatorem Konferencji jest Powiat Bieruńsko-Lędziński oraz Politechnika Częstochowska.

Program Konferencji:

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – Powitanie gości – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – Ewa Matusik

10.15 – 10.30 – Wystąpienie Wicestarosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego – Henryk Barcik

Moduł IOdnawialne Źródła Energii – energetyka prosumencka

10.30 – 10.45 – dr inż. Janusz Flasza – Politechnika Częstochowska – Wprowadzenie do tematyki Odnawialnych Źródeł Energii w perspektywie negocjacji ustawy o OZE jako energetyki prosumenckiej.

10.45 – 11.00 – prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska – Polskie lasy ratunkiem dla ekorozwoju.

11.00 – 11.10 – dr inż. Tomasz Rychliński Uniwersytet Jagielloński – Geologia w służbie geotermii.

11.10 – 11.20 – Józef Neterowicz – Radca Ambasady Szwecji w Polsce – Istota zrównoważenia gospodarki energetyczno – środowiskowej gminy, rola prosumenta.

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

Moduł IIPraktyczne zastosowanie w służbie dla ekorozwoju regionalnego i narodowego

12.00 – 12.10 – Stanisław Grygierczyk – Koordynator ds. Naukowych i Środowiskowych Parku Naukowo – Technologicznego Euro Centrum – Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny w PNT Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia  użytkownika.

12.10 – 12.20 – Paweł Wieczorek – Wiceprezes Solarprojekt Constructioin Sp. z o.o. – Lokalny Obszar Bilansowania,
a energetyka prosumencka.

12.20 – 12.30 – Stanisław Szewczyk – Prokurent Europe Solar Production Sp. z o.o. – Nowe możliwości techniczne zwiększające sprawność paneli fotowoltaicznych.

12.30 – 12.45 – KOMEL Katowice – Innowacyjne i praktyczne projekty z zakresu wytwarzania energii elektrycznej
z OZE oraz sposoby jej wykorzystania – samochody elektryczne.

12.45 – 12.55 – dr inż. Marek Kurkowski – Przepływy energii biernej w instalacjach oświetleniowych wnętrzowych
i drogowych. Politechnika Częstochowska

Moduł III – Możliwości pozyskania funduszy europejskich – dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

12.55 – 13.10 – Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – Program Prosument.

13.10 – Podsumowanie Konferencji – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewa Matusik

konferencja