Konferencja Energetyczna: Jak zapewnić bezpieczeństwo, komfort i rozwój klientom biznesowym na rynku energii?

Klienci biznesowi odgrywają kluczową rolę na rynku energii elektrycznej, oczekując jednocześnie sukcesywnego podnoszenia komfortu energetycznego oraz stabilnych, dostosowanych do potrzeb biznesowych dostaw. Jak na te potrzeby odpowiadają najwięksi polscy producenci energii? Jakie możliwości polskim firmom daje dzisiaj energetyka rozproszona? Jak powinno wyglądać partnerstwo dostawców i kupujących energię? To tylko niektóre z pytań, na które wspólnie odpowiedzą przedsiębiorcy, przedstawiciele największych polskich holdingów energetycznych oraz eksperci, podczas konferencji organizowanej 23 października w Tychach.

 

PLAN KONFERENCJI

10.10-10.20    Powitanie uczestników konferencji – Zbigniew Gieleciak, Prezes OIPH w Tychach

10.20-10.35    Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

10.35-10.50    Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MODERATOR KONFERENCJI – Piotr Łuba, Partner PwC Polska

10.50-11.50 PANEL DYSKUSYJNY I: Jak polscy wytwórcy energii elektrycznej zapewniają realizację oczekiwań klientów biznesowych?

Główne tematy:

 • Jak największe inwestycje w sektorze elektroenergetycznym wpływają na bilans energetyczny państwa i zapewnienie stabilnych dostaw energii?
 • Kierunki dywersyfikacji portfela wytwórczego energii elektrycznej – od odnawialnych źródeł energii po energetykę rozproszoną
 • Inwestycje w ekologiczne rozwiązania szansą zarówno dla producentów, jak i kupujących energię?

Uczestnicy panelu:

 • Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA
 • Michał Gramatyka, Wiceprezes Zarządu ds. handlowych TAURON Polska Energia
 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes zarządu ENERGO-UTECH
 • Marek Mrówczyński, Prezes Elektrociepłowni Będzin

11.50-12.05 Przerwa na kawę

12.05-13.05 PANEL DYSKUSYJNY II: Kierunki synergii działań klientów biznesowych i wytwórców energii dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dostaw.

Główne tematy:

 • Jakie możliwości przedsiębiorcom daje energetyka rozproszona?
 • Przykłady biznesowego zastosowania nowych źródeł energii przez przedsiębiorców
 • Potencjał rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – warunki wsparcia prosumentów.

Uczestnicy:

 • prof. AGH dr hab. inż. Marek Ściążko
 • Michał Prażyński, Wiceprezes ds. energetyki Odnawialnej ENEA Wytwarzanie
 • Zbigniew Gieleciak, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13.05-13.15 KOMENTARZ EKSPERTA – Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Tychy, 23 października 2015 r., Szkoła Muzyczna im. F. Rybickiego

Partnerzy: ENEA, TAURON Polska Energia, ENERGO UTECH, EC Będzin

Patronat medialny: Telewizja Katowice, Radio Katowice, Twoje Tychy, tychy.pl, Dziennik Zachodni, Strefa Biznesu, Europerspektywy

Wstęp za odrębnym zaproszeniem. Udział w Konferencji oznacza zgodę na publikację wizerunku.