W dniu 29 października br. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zorganizowała konferencję „Nowy blok energetyczny w TAURON Ciepło Tychy – szanse możliwości, oczekiwania”.

W trakcie spotkania przedstawiona została polityka energetyczna i inwestycyjna miasta Tychy na najbliższe lata (prezydent miasta Tychy, Andrzej Dziuba) oraz plany inwestycyjne TAURON Ciepło SA Zakład Wytwarzania Tychy (prezes Henryk Borczyk).

W najbliższych latach ogólne inwestycje Tauron Ciepło w sektorze wytwarzania będą miały wartość blisko 2 mld zł. Największe inwestycje planowane są w Zakładzie Wytwarzania Tychy ( 782,5 mln zł).  Inwestycje w Tychach podzielone zostały na dwa zadania. Pierwsze to przebudowa kotła fluidalnego  wraz z budową instalacji podawania biomasy oraz budowa kotła  o osiągalnej mocy cieplnej 40 MWt opalanego w 100 proc. biomasą.  Drugie zadanie to budowa nowego bloku energetycznego o mocy 58 MW. Planowane oddanie tej jednostki ma nastąpić 30 czerwca 2016 r. Po oddaniu nowego bloku w ZW Tychy moc zainstalowana cieplna wzrośnie do poziomu 340 MWt a moc elektryczna 90 MWe.