W tyskiej Mediatece w dniu 17 maja 2024 r. odbyła się konferencja dot. dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w miastach i przedsiębiorstwach. Organizatorem wydarzenia była Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach. Patronat honorowy nad Konferencją sprawowali: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik „Europerspektywy” oraz tygodnik „Twoje Tychy”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Prezes Zarządu OIPH Zbigniew Gieleciak oraz Wiceprezes Zarządu OIPH w Tychach Marek Mrówczyński. W części pierwszej dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytut Technologii Paliw i Energii zaprezentował case study dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, a następnie moderował dyskusję panelową dotyczącą tego tematu. W panelu uczestniczyli: prezydent miasta Tychy Maciej Gramatyka, wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Henryk Borczyk, członek Zarządu ds. Handlowych Enea Bartosz Krysta oraz dyrektor handlowy Veolia PL Energy Contracting Polska Robert Żmuda.

W drugiej części zaprezentowano następujące referaty:
– Odchodzenie systemów ciepłowniczych od paliw kopalnych, prof. dr hab. Krzysztof Zamasz – Wiceprezes Grupy Veolia w Polsce.

– Konkurencyjność rynku ciepłowniczego w perspektywie roku 2040, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

– Akumulatory ciepła jako układ stabilizacji i bezpieczeństwa sieci ciepłowniczej, dr Bartosz Krysta – Członek Zarządu Enea S.A.

– Rozwój ciepłownictwa systemowego w oparciu o źródła kogeneracyjne, Marian Łyko – Prezes Zarządu MPEC S.A. w Krakowie.

– Modernizacja źródeł kogeneracji ciepła w myśl systemów efektywnych energetycznie, Robert Żmuda – Dyrektor Veolia Polska.

– Współpraca rozproszonych źródeł ciepła z systemem zawodowym, w tym odzysk ciepła odpadowego, Marcin Staniszewski – Prezes Tauron Ciepło Sp. z o.o.

– Budowa społeczności energetycznych w rozwoju rozproszonych źródeł energii – klastry, spółdzielnie, aktywność obywatelska, Daniel Raczkiewicz – Członek Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

Wydarzenie zebrało blisko 200 przedstawicieli branży ciepłowniczej, samorządowców, polityków i przedsiębiorców.

Zapis wideo Konferencji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Partnerami Konferencji nt. dekarbonizacji byli:

– Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,

– Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

– ENEA S.A.,

– PKO Bank Polski S.A.,

– TAURON Ciepło sp. z o.o.,

– Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o.

Za pomoc w organizacji Konferencji dziękujemy również:

– Agencji Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN Sp. z o.o.,

– NOL-TYCHY Agencji Promocyjno-Reklamowa,

– Bistro Atrion.

Konferencja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z wydarzenia: