Szanowni Państwo, już 17 maja 2024 r., w tyskiej Mediatece, odbędzie się konferencja OIPH nt. dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w miastach i przedsiębiorstwach. Przewidywany jest udział ok. 200 osób, w tym ekspertów, samorządowców, polityków i przedsiębiorców. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

PLAN KONFERENCJI:

9:00 – 9:10 Otwarcie Konferencji. Systemy energetyczne: wczoraj dziś i jutro, Zbigniew Gieleciak, Marek Mrówczyński, Prezes i Wiceprezes Zarządu OIPH w Tychach.

CZĘŚĆ I. 9:10 – 10:30 Panel dyskusyjny: Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych w miastach, moderator: dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii.

• Wprowadzenie: Dekarbonizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – case study dla 100-tysięcznego miasta, dr inż. Aleksander Sobolewski.

• Dyskusja, uczestnicy: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, dr Bartosz Krysta, Wojciech Saługa, Kazimierz Karolczak, Maciej Gramatyka.

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe.

CZĘŚĆ II. 11:00 – 12:45 Prezentacje:

• Odchodzenie systemów ciepłowniczych od paliw kopalnych, prof. dr hab. Krzysztof Zamasz – Wiceprezes Grupy Veolia w Polsce.

• Konkurencyjność rynku ciepłowniczego w perspektywie roku 2040, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

• Akumulatory ciepła jako układ stabilizacji i bezpieczeństwa sieci ciepłowniczej, dr Bartosz Krysta – Członek Zarządu Enea S.A.

• Rozwój ciepłownictwa systemowego w oparciu o źródła kogeneracyjne, Marian Łyko – Prezes Zarządu MPEC S.A. w Krakowie.

• Modernizacja źródeł kogeneracji ciepła w myśl systemów efektywnych energetycznie, Robert Żmuda – Dyrektor Veolia Polska.

• Współpraca rozproszonych źródeł ciepła z systemem zawodowym, w tym odzysk ciepła odpadowego, Marcin Staniszewski – Prezes Tauron Ciepło Sp. z o.o.

• Budowa społeczności energetycznych w rozwoju rozproszonych źródeł energii – klastry, spółdzielnie, aktywność obywatelska, Daniel Raczkiewicz – Członek Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

12:45 – 13:10 Dyskusja, pytania, zakończenie konferencji.

13:10 – 13:50 Lunch, rozmowy kuluarowe.

Plan wystąpień może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik „Europerspektywy” oraz tygodnik „Twoje Tychy”.

Konferencja dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Już teraz serdecznie zapraszamy. Uwaga: wstęp za odrębnym zaproszeniem.

Patroni i Partnerzy Konferencji: