Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach 20 października br. zorganizowała kolejną konferencję poświęconą perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, koncentrując się tym razem na szansach rozwojowych dla gmin i przedsiębiorstw. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu z Tychów oraz sąsiednich miast i gmin, a także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Obecna była również przyszła komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Jej zdaniem w ostatnich 10 latach Polska najlepiej wykorzystała szansę, jaką dał nam dostęp do funduszy unijnych. Inne kraje mając proporcjonalnie taką samą ilość pieniędzy osiągnęły znacznie gorsze rezultaty. Była wicepremier zwróciła też uwagę, że choć pieniędzy w nowym unijnym budżecie otrzymamy więcej, ich wydatkowanie będzie poddane większej kontroli.

Dla śląskich przedsiębiorców dostęp do funduszy unijnych oznacza nowe możliwości inwestycyjne, rozwojowe i możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Środki unijne to wciąż najlepsza lokomotywa rozwoju, szczególnie że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zmiany ukierunkowane zostaną w większym niż dotychczas stopniu na rozwój małych i średnich firm.

W trakcie konferencji Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, omówiła nowy system finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, koncentrując się na inwestycjach komunalnych m.in. dotyczących gospodarki odpadami, wodno-ściekowej czy termomodernizacji. Nowe elementy na które zwróciła szczególną uwagę to premiowanie ekoinnowacyjności, tzw. zielonych gmin, finansowanie efektywności energetycznej.

Bartosz Rozpondek, przybliżył efekty działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – głównego dysponenta środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego, przedstawiając projekty, które otrzymały do tej pory dofinansowanie jak również nowe zadania stojące przed Centrum, dotyczące podziału środków unijnych.

Małgorzata Staś – dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Jarosław Wesołowski, dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego przedstawili programy dla przedsiębiorców i samorządów związane zarówno ze wsparciem dla działań proinwestycyjnych jak również związanych z rozwojem kompetencji pracowniczych.

Największa część unijnych środków (23,8 mld euro z przyznanych nam 85,5 mld) przeznaczona zostanie na zrównoważony transport i poprawę infrastruktury, z czego aż 10,2 mld euro na transport kolejowy. To właśnie inwestycje w sektor kolejowy mają odgrywać kluczową rolę w rozwoju transportu w Polsce. 9,1 mld euro ma trafić na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w tym na ocieplanie budynków, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozbudowę sieci przesyłowych niskiego i średniego napięcia, a także transport publiczny w miastach. Bardzo ważnym zadaniem będzie też zwiększenie innowacyjności w Polsce. Większy nacisk ma być położony na lepszą współpracę między biznesem a naukowcami, tak by innowacje miały zastosowanie w gospodarce.

Prowadzący konferencję prezes Izby Zbigniew Gieleciak zapowiedział ponadto zorganizowanie serii roboczych spotkań przedsiębiorców, członków Izby, z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie systemu finansowania przedsięwzięć dla woj. śląskiego, w szczególności pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W trakcie spotkań będzie można uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące konkretnych projektów i planów inwestycyjnych, jak również uzyskać wstępną pomoc w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej.