W poniedziałek 30 września br odbyła się w Tychach konferencja „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szansa dla przedsiębiorców województwa śląskiego”, organizowana przez tyską izbę gospodarczą, pierwsza z całego cyklu zaplanowanych spotkań i seminariów dotyczących nowej perspektywy finansowej UE.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do podsumowania aktualnego stanu wydatkowania środków unijnych i problemów z tym związanych jak również oczekiwań dotyczących nowych budżetów UE i nowej pulu środków przeznaczonej do podziału. Wzięło w niej udział ponad dwustu śląskich przedsiębiorców i samorządowców, reprezentantów dużych i małych firm różnych branż.

Aktualny stan prac nad nowym budżetem UE i jego przełożeniem na dokumenty krajowe omawiała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Podział środków z perspektywy regionalnej omawiała Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś.

Szczególną uwagę zwrócono na zmianę dotychczasowych priorytetów oraz zasad udzielania wsparcia. W znacznie większym stopniu promowana będzie innowacyjność, programy rozwoju technologii oraz inwestycje w energetykę, szeroko rozumianą energooszczędność i systemy redukcji niskiej emisji. W kluczowych obszarach wsparcia wykorzystywane będą tzw. zintegrowane instrumenty terytorialne, pozwalające na szersze niż dotychczas zaangażowanie miast i regionów w politykę rozwoju. Duża zmiana dotyczy również formy przyznawania środków. Mniej będzie bezzwrotnych dotacji, co nie znaczy, że znikną one całkowicie, więcej będzie tzw. instrumentów zwrotnych, takich jak niskooprocentowane pożyczki, gwarancje bankowe.

W ramach Konferencji odbył się również panel dyskusyjny dotyczący nowej perspektywy unijnej. Uczestniczyli w nim m.in. Rafał Nowak Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. W zgodnej opinii prelegentów dla śląskich przedsiębiorców fundusze unijne stanowią nadal furtkę do świata wielkich inwestycji. Środki unijne, mimo trudności w ich pozyskiwaniu, to wciąż najlepsza lokomotywa rozwoju, szczególnie że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zmiany ukierunkowane zostaną w większym niż dotychczas stopniu na rozwój małych i średnich firm.

Materiały z Konferencji dostępne są bezpłatnie dla członków Izby.

1093013_52         1093013_201093013_341093013_681093013_631093013_30