Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Szkolenia Zawodowego w Tychach informuje o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu Spawacz MAG/TIG w ramach projektu „Nastawieni na sukces”.

Projekt skierowany jest do 60 osób młodych (w tym 3 kobiet), w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, z obszaru woj. śląskiego. Ośrodek Tyski ma przewidzianą do realizacji 1 grupę szkoleniową (12 osób w Tychach)

Z uwagi na wymagania dotyczące zawodu spawacza do udziału w projekcie kwalifikowalne będą tylko osoby które ukończyły 18 rok życia i z wykształceniem co najmniej zawodowym lub średnim. Wymagany jest również dobry stan zdrowia.

Oferowane wsparcie:

  • Poradnictwo zawodowe – Indywidualne Plany Działania
  • Szkolenia MAG/TIG
  • Staże zawodowe (3 miesiące)
  • Pośrednictwo pracy

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu.

Informacji udziela:

Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel/fax 32 227 17 46
tel.       32 327 08 81
kom.   697 818 737
www.zdz.katowice.pl
www.kursy.tychy.zdz.pl