OPIS KURSU:

Obecne przepisy prawa wymagają od osoby pełniącej funkcję ABI w przedsiębiorstwie posiadania doświadczenia i wiedzy z zakresu objętego jego obowiązkami, jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się na zarejestrowanie ABI w GIODO. OIPH proponuje swoim członkom długoterminowy kurs, dający możliwość nabrania praktyki, jak i wykorzystania jej w czasie trwania kursu we własnej firmie, a także uzyskania konsultacji w zakresie problemów, jakie się pojawią.

ORIENTACYJNY PROGRAM (dla kursantów będzie szczegółowo rozpisany):

  1. Dzień pierwszy: przepisy prawa
  2. Dzień drugi: warsztaty praktyczne
  3. Dzień trzeci: dokumentacja i sposób jej tworzenia (warsztat praktyczny)
  4. Dzień czwarty – szósty: kurs certyfikujący z egzaminem i uznanym certyfikatem jednostki akredytowanej w obszarze bezpieczeństwa informacji: audytor wewnętrzny ISO 27001
  5. Dzień siódmy: audyt w terenie
  6. Dzień ósmy: indywidualne konsultacje dla uczestników kursu
  7. Dzień dziewiąty: podsumowanie i egzamin końcowy

Czas trwania kursu: 3-6 miesięcy w cyklach 2 dniowych, początek ostatnia dekada kwietnia 2015r. lub termin późniejszy po zebraniu min. 10 osób.

Kolejne terminy do uzgodnienia po zebraniu grupy z jej uczestnikami, możliwe także weekendy.

 

KOSZT KURSU: 2500,00 zł/os. +VAT

 

Płatność może być rozbita na max. 3 raty, w tym pierwsza 50% ceny przed jego rozpoczęciem kursu. Kolejne raty po 25% ceny kursu w kolejnych, następujących po sobie miesiącach.

 

NA ZAKOŃCZENIE KURSU UCZESTNICY UZYSKUJĄ 2 CERTYFIKATY:

  • od firmy akredytowanej certyfikat audytora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 (tylko po zdaniu egzaminu)
  • od Izby certyfikat ukończenia kursu wspomagającego nabranie doświadczenia przyszłemu pracownikowi o statusie Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)