master„MASTER-Odpady i Energia” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 11,

43-100 Tychy,

tel.: +48 (32) 219 84 27, 70 70 103
Faks: +48 (32) 70 70 103

www.master.tychy.pl

„MASTER-Odpady i Energia” Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

MASTER specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:
* wywozu odpadów komunalnych,
* prowadzenia kompleksowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,(makulatury, stłuczki i tworzyw sztucznych, metali, traw i liści, zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii),
* sprzedaży odzyskanych surowców,
* zbiórki odpadów niebezpiecznych,
* zbiórki przeterminowanych lekarstw,
* unieszkodliwiania odpadów,
* prowadzenia edukacji ekologicznej – min. organizacja Regionalnego Festiwalu Ekologicznego „EKO-MASTER” w Tychach,
* wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wysypiskowego – OZE.

MASTER gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę Klienta. Odbiór surowców wykonywany jest własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń. Spółka posiada specjalistyczne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia świadczenia usług o najwyższym standardzie Spółka wdrożyła:
* system zarządzania jakością ISO 9001:2000
* system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004,
* Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS
oparte o wymagania międzynarodowych norm.Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane liczne nagrody i wyróżnienia.

GODZINY OTWARCIA:

Zarząd Spółki, ul. Lokalna 11, TYCHY
od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych ul. Lokalna 11, TYCHY
od poniedziałku do piątku – 6.00 – 21.00
soboty – nieczynne