Masz pomysł na własny biznes? Masz nie więcej niż 29 lat? Weź udział w projekcie „Młodzież na START! 2021” i zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej!

W ramach projektu oferujemy:

  • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
  • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
  • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia (włącznie)
  • zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
  • z wykształceniem minimum gimnazjalnym
  • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET (nie uczą się, nie szkolą, nie pracują)
  • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy).

Nabór wniosków trwa do 30.09.2021.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: izba.tychy.pl/start