Kolejne spotkanie Komitetu Budowlanego, które odbyło się 13 listopada 2012 roku w Restauracji Rzemiosło, zgromadziło kilkudziesięciu przedsiębiorców, nie tylko z branży budowlanej. Gościem specjalnym był Jan Spychała, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który przedstawił propozycje zmian w prawie budowlanym.

Wśród głównych założeń do projektu nowej ustawy budowlanej najważniejszy jest kierunek zmian – ograniczanie do niezbędnego minimum wszelkich pozwoleń, np. odejście od pozwoleń na budowę na rzecz zgłoszenia czy przeprowadzanie robót budowlanych związanych z remontem bez żadnych zgód. Formularze zgłoszeń i pozwoleń będą w formie ogólnie dostępnych sformalizowanych druków (w chwili obecnej są niezobowiązujące). Nadzór nad zgodnością budowy z projektem będzie należał do projektanta, rozważane jest również wprowadzenie licencji dla inspektora, który będzie sprawdzał każdy etap budowy i jego zgodność z projektem. Odpowiedzialność inwestora oraz osób wykonujących samodzielne funkcje technicznie zostanie zwiększona. Kolejną nowością będzie fakt, że nie każde naruszenie prawa będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, tak jak jest to teraz. W razie wykrycia nieprawidłowości inwestor dostanie ostrzeżenie, a także czas na poprawienie naruszeń. Zmieni się również opłata za legalizację samowoli budowlanej – najprawdopodobniej będzie to od 30 do 50 % wartości obiektu. Ustawodawca nie przewiduje abolicji dla samowoli budowlanej, która miała miejsce w 1995 roku. Projekt nowej ustawy powinien pojawić się w marcu przyszłego roku.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Wiceprezydenta Tychów Mieczysława Podmokłego. Omówił inwestycje budowlane, które wkrótce zostaną zakończone jak np. przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 37 wraz z przedszkolem. Wśród planowanych inwestycji w naszym mieście jest budowa przejścia podziemnego przy ul. Goździków, rozbudowa Alei Niepodległości, Skweru Katyńskiego (od Hali Widowiskowej do Kościoła bł. Karoliny), obwodnicy ul. Jedności w Cielmicach czy łącznika ul. Serdecznej, Towarowej i Oświęcimskiej. Kończą się również formalności związane z przetargiem na budowę stadionu miejskiego. Natomiast przetarg na budowę Aqua Parku rozpocznie się najprawdopodobniej zimą tego roku, zaś zakończenie inwestycji przewidywane jest na rok 2014.

Najbliższe plany Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach omówił Zbigniew Gieleciak, Prezes OIPH. Przedstawił stan realizacji dwóch rozpoczętych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wspomniał o dwóch kolejnych. Pierwszy będzie skierowany do osób chcących założyć działalność gospodarczą, drugi do osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz samozatrudnionych. Prezes OIPH zaprosił również wszystkich gości do udziału w kolejnych spotkaniach – najbliższym będzie Śniadanie Izbowe w KSSE Podstrefa Tyska.

Dziękujemy wszystkim za udział w posiedzeniu Komitetu Budowlanego.

kb_winb3      kb_winb2      kb_winb1