21 kwietnia br. rusza nabór wniosków do drugiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Tychach. Warunki przystąpienia oraz uczestnictwa w programie zawarte są „Regulaminie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” zatwierdzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Rozpoczyna się również nabór ofert wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach tego programu. Oferty należy składać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (VIII p., pok. 803) z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – ETAP I”.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Programie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie operatora programu. Szczegółowych informacji udziela operator pod nr tel. 600 243 782 lub 504 218 836 oraz Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49, VIII p., pok. 801 i 806, tel. (32) 776-38-31, (32) 776-38-06).

Wnioski o wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne oraz na montaż kolektorów słonecznych będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w Tychach przy ul. Barona 30 w pokoju nr 216 (piętro I). Punkt obsługi klienta będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki od 9.00 do 14.00, a we wtorki i czwartki od 11.00 do 18.00.

Źródło: tychy.pl