20 stycznia br. w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach odbyło się po raz dwunasty Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Na spotkaniu OIPH gościło blisko dwustu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury w tym przedstawiciele władz wojewódzkich.

Noworoczne spotkania tyskich przedsiębiorców to już kilkunastoletnia tradycja. Są one nie tylko okazją do spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości z okazji Nowego Roku, ale stanowią także okazję do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół spraw istotnych i znaczących nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla społeczności lokalnej.

Wśród osób wyróżnionych były znakomite osoby reprezentujące różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego naszego miasta. Wśród nich m.in. ks. Prałat Józef Szklorz, prof. Ewa Okoń- Horodyńska i prof. Marek Szczepański, płk Zbigniew Piątek, Tadeusz Cieślik, Tomasz Kordon, Maria Lipok-Bierwiaczonek., Ewa Stachura –Pordzik, Andrzej Skowroński, Wiesława Sieczka (Tyskie Hospicjum), Danuta Wencel.

W tym roku statuetkę Integratora otrzymał festiwal szantowy „Port Pieśni Pracy” oraz jego inicjator i animator – Michał Gramatyka. Festiwal ten jest jednym z najznakomitszych polskich przedsięwzięć promujących muzykę mórz i oceanów. Impreza odbywa się w Tychach 2 razy do roku. Edycja skierowana jest do audytorium ok. 500-osobowego, odsłona letnia gromadzi 5-6 tys. publiczności. W zgodnej ocenie publiczności i uczestniczących w przedsięwzięciu artystów tyski festiwal stawiany jest za przykład dobrze zorganizowanej imprezy kulturalnej mogącej się pochwalić stałym i sprawdzonym gronem odbiorców.

Organizatorzy wyróżnią również dwie instytucje miejskie, integrujące tyską młodzież wokół spraw kultury i edukacji muzycznej: Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz Zespół Szkół Muzycznych w Tychach im. F. Rybickiego. Spotkanie uświetnił występ gospel God’s Property, działającego pod egidą MCK.

Sponsorami Gali byli:
DANONE Sp. z o.o.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
FIAT Auto Poland S.A.
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Bank BGŻ S.A.
Sertop Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Tychach
HAGER POLO Sp. z o.o.
Zakład Poligraficzno-Reklamowy Rodo-Laser Roman Domański

Podziękowania za pomoc przy organizacji Gali pragniemy złożyć na ręce następujących firm:
Firma „U Przewoźnika”
Kompania Piwowarska S.A.
Ekoland Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MART” Małgorzata Ziaja