29 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach po raz piętnasty odbyło się Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Jest to nie tylko okazja do spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości z okazji Nowego Roku, ale także do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół spraw istotnych dla społeczności lokalnej i przedsiębiorców.

W tym roku statuetkę Integratora otrzymała Teresa Wodzicka za integrację młodzieży miasta Tychy poprzez kulturę i sztukę oraz wkład w kultywowanie tradycji i historii. W zawodzie nauczycielskim przepracowała 45 lat. Od 28 lat pełni funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Jest polonistką, reżyserem teatralnym i animatorem kultury od lat upamiętniającym dzieje naszej Ojczyzny. Przez całe życie pracuje na rzecz wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz kształtowania propolskich postaw wychowanków.

Wyróżnienie otrzymała Fundacja Pracownicza PRO-EKO za propagowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez finansowe wsparcie instytucji
i organizacji pozarządowych
. Najważniejszym z kierunków działalności PRO-EKO jest pomoc publicznej służbie zdrowia. Wydatki na rzecz instytucji miasta Tychy w latach od 2005 do 2014 wyniosły łącznie ponad 2, 5 mln złotych, umożliwiając m.in. dofinansowanie prac modernizacyjnych i remontowo-budowlanych oraz zakup nowoczesnych urządzeń
i sprzętu medycznego Działania Fundacji umożliwiły wsparcie szeregu przedsięwzięć charytatywnych i non-profit, w tym z zakresy pomocy społecznej, kultury, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wypoczynku i rekreacji czy ochrony środowiska.

Wyróżnienie odebrało także stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy za rozwijanie sportowej pasji dzieci i młodzieży miasta Tychy. APN powstała z połączenia 4 tyskich klubów (Akademii GKS Tychy, Polonii Tychy, Chrzciciela Tychy, Pioniera Tychy). Podstawowym celem Akademii jest promowanie i rozwijanie pasji do piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego i kompleksowego szkolenia piłkarskiego z zachowaniem zasad fair play oraz edukacji szkolnej. Akademia jest organizatorem m.in.: Międzynarodowej Konferencji dla trenerów, Międzynarodowego Turnieju Tychy Cup dla ok. 1000 uczestników, Rozgrywek Deichmann Mini Mistrzostw dla ok. 600 uczestników, obozów zimowych i letnich dla ok. 500 dzieci.

Wyróżnienie otrzymał również przewodniczący Rady Miasta Tychy w latach 2006-2014 Zygmunt Marczuk za aktywizację lokalnych środowisk na rzecz rozwoju samorządności i współdziałania mieszkańców miasta Tychy. Z kolei nagrodę animatora przedsiębiorczości oraz edukacji europejskiej odebrała była eurodeputowana, Małgorzata Handzlik.

Od wielu lat w obliczu powiększającej się rzeszy ludzi bezrobotnych , zubożonych i wymagających pomocy społecznej – obserwujemy, że rośnie społeczne zapotrzebowanie na ludzi czynu, na ludzi, którzy podejmują się działania na rzecz innych, którzy widzą, potrafią, a nade wszystko chcą działać więcej niż wynika to z ich obowiązków. Ci ludzie budują podwaliny społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa w którym zagospodarowana może i powinna być aktywność każdego mieszkańca. Dlatego bardzo ważne jest kreowanie zachowań i postaw, aktywności, propagowanie takich działań, które mogą przyczynić się do aktywizacji zawodowej i społecznej wszystkich grup, w tym również dzieci i młodzieży. Wyróżnione osoby przez swoją działalność dają nam przykład, jak działać, co robić, w jaki sposób wspierać lokalne społeczności. – mówił na spotkaniu prezes Izby, Zbigniew Gieleciak.

Imprezę uświetnił występ zespołu Małgorzata Zuber Quintet, który zadebiutował 27 lutego 2014 roku. W skład zespołu wchodzą Małgorzata Zuber – wokal, Paulina Atmańska – instrumenty klawiszowe, Monika Muc – saksofon altowy, Rafał Hajduga – kontrabas, Piotr Budniak – perkusja. Zespół wykonuje m.in. standardy jazzowe we własnych aranżacjach oraz utwory polskich kompozytorów. W repertuarze zespołu znajduje się ambitna muzyka światowych kompozytorów i wykonawców. Warto podkreślić, że Monika Muc i Paulina Atmańska pochodzą z Tychów oraz są absolwentkami Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad dwustu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury.

Dziękujemy za pomoc w organizacji gali następującym firmom: TAURON Ciepło. HUF Polska, Komara, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Bieruń, NAVO Orbico, 3S SA, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach, Concret Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo PUH ELMAX Jan Żywicki, Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa, HAGER POLO Sp. z o.o., PKO Bank Polski, Ekoland, Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych ALAN.

Patronat medialny nad spotkaniem objęły Telewizja Katowice, Polskie Radio Katowice, Miesięcznik EUROPERSPEKTYWY, Górnośląski Tygodnik Regionalny ECHO, Tygodnik Twoje Tychy, Dziennik Zachodni oraz portale internetowe: Tychy.pl oraz NaszeMiasto.pl.