Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach rozpoczęła 1 marca 2017 r. realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”.

Projekt kierowany jest do osób w wieku 30+, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w ewidencji PUP Tychy, zamieszkałych na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, posiadających wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie ogólne, zarówno do kobiet (bezrobotnych w wieku 30+) jak i do mężczyzn (długotrwale bezrobotnych w wieku 30+ lub bezrobotnych w wieku 50+). Nabór do projektu prowadzony będzie w miesiącach: marzec, sierpień, grudzień 2017 r. – każdorazowo po 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn).

I tura naboru przeprowadzona zostanie w dniach 30 marca – 13 kwietnia 2017 r.

W ramach projektu zapewnimy:

– pełne pokrycie kosztów związanych z trzymiesięcznym zatrudnieniem uczestnika projektu w firmie na umowie stażowej, w tym:

– wynagrodzenie netto min. 1750,00 zł na miesiąc x 3 m-ce,

– pełne składki społeczne w tym koszty pracodawcy (opłacane przez Izbę),

– dodatki dla opiekunów stażystów – dodatki 10 % do wynagrodzenia, średnio 400 zł na m-c brutto, wypłacane pracownikowi firmy pełniącemu rolę opiekuna stażowego,

pokrycie kosztów wymaganych badań lekarskich w tym specjalistycznych, książeczek sanepidowskich, ubrań roboczych, opieki nad dzieckiem itd.,

pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego przyszłych pracowników (szkolenia i egzaminy przez rozpoczęciem stażu).

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonego krótkiego formularza dotyczącego zapotrzebowania na miejsca pracy i odesłanie go faksem lub skanem na nasz adres e-mail:

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z poważaniem,

Krzysztof Sykta, koordynator projektu

tel. 32 327 72 77, kom. 796 596 106

STRONA WWW PROJEKTU