Na mocy dyrektywy usługowej oraz przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK). Pojedynczy Punkt Kontaktowy powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą , zarówno w Polsce jak i na terenie całej UE. Zadaniem PPK jest więc ułatwienie administracji i przedsiębiorcom dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzenie działalności gospodarczej, w tym usługowej. Zgodnie z dyspozycjami dyrektywy usługowej szczególny nacisk położono na uniemożliwienie realizacji wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny i elektroniczny za pośrednictwem tego Punktu.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki:

https://www.biznes.gov.pl/

Poradniki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:

https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy