Informujemy, że Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. posiada możliwość udzielania poręczeń o równowartości 100% wymaganej kwoty wadium. Dzięki umowie zawartej pomiędzy ŚRFP a Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach komplet informacji na temat oferty Funduszu mogą Państwo uzyskać w siedzibie Izby.

W dniu 20 sierpnia 2014 r., na mocy umowy zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Ministrem Finansów, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. uzyskał możliwość udzielania poręczeń o równowartości 100% kwoty wadium przewidzianej w SIWZ przetargu. Poręczenie wadium stwarza możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do wielu przetargów jednocześnie, ponieważ nie musi on zamrażać wolnej gotówki. Działanie takie znacząco zwiększa szansę na wygraną oraz pozyskanie zlecenia.

Fundusz udziela poręczeń przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro)
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego
  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy

Więcej informacji o poręczeniach wadiów przetargowych udzielanych przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. można znaleźć na stronie:  >> LINK << oraz w poniższej prezentacji: wadia