16 czerwca, w Restauracji „U Przewoźnika” odbyło się drugie w tym roku spotkanie Klubu Młodego Przedsiębiorcy, działającego przy Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Na spotkanie zaproszeni zostali mikroprzedsiębiorcy z terenu Tychów, Pszczyny, Mikołowa i okolic. Wśród nich byli zarówno członkowie OIPH, jak również osoby niezrzeszone, które swój własny biznes realizują dzięki środkom unijnym dystrybuowanym przez Izbę w latach 2007 – 2015.

W ramach spotkania odbyła się prezentacja „Jak najszybciej skontaktować się z prezydentem RP i w jakim celu?”,  którą prowadził Sławomir Szczepaniak z Firmy doradczo-szkoleniowej „Przemyk”. Pani Anna Słodczyk przedstawiła kwestie dotyczące ochrony danych osobowych. Wszystkie firmy miały też okazję do krótkiej prezentacji i wymiany kontaktów. Po spotkaniu tradycyjnie już młodzi przedsiębiorcy udali się do sal klubowych rozegrać turniej gry w kręgle.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedsiębiorców.