rcgw-logo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12,

43-100 Tychy,

tel. +48 32 325 72 35

fax +48 32 325-72-85

www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach – to lider w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, wytwórca energii z odnawialnych źródeł  oraz   kreator nowoczesnych metod i strategii  zarządzania. Obecnie Tyska Oczyszczalnia oczyszcza ponad 12 mln m3 ścieków rocznie i pracuje wg formuły mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.

W ramach licznych inwestycji na oczyszczalni zmodernizowano dwie niezależne linie technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych. Pierwsza oczyszcza ścieki wg opatentowanej, nowoczesnej i jednej  z największych w Polsce, technologii C-Tech, opartej na oczyszczaniu ścieków w reaktorach sekwencyjnych SBR, a druga wykorzystuje w  procesie oczyszczania przepływowe komory  osadu czynnego, które pracują wg technologii zintegrowanego, wysokoefektywnego usuwania azotu i fosforu.

Na oczyszczalni zabudowane zostały 3 agregaty prądotwórcze, wytwarzające energię elektryczną z biogazu, powstającego jako produkt uboczny w procesie fermentacji osadów. Dwa z agregatów charakteryzują się mocą 345 kW energii elektrycznej i 531 kW energii cieplnej, natomiast jeden mocą 400 kW energii elektrycznej i 394 kW energii cieplnej. Agregaty całkowicie pokrywają zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków na energię elektryczną i energię cieplną, co stawia Spółkę na 1 miejscu w Polsce.