Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym przewodnikiem po rynku czeskim.

„Przewodniku po rynku” przedstawia podstawowe rozwiązania instytucjonalno-prawne związane z funkcjonowaniem gospodarki czeskiej. Podjęto w nim próbę usystematyzowania i zaktualizowania wiedzy na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony własności przemysłowej, zamówień publicznych, a więc zagadnień mających duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji, rozpoczęciu współpracy handlowej czy kooperacyjnej na terytorium tego kraju.

Mamy nadzieję, że Przewodnik okaże się pomocny dla wszystkich polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem współpracy handlowej z partnerami czeskimi czy lokowaniem inwestycji na rynku czeskim, a tym samym przyczyni się do rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych.

 republikaczeska  wydzialy

Zapraszamy również do zapoznania się z Katalogiem standardowych usług świadczonych nieodpłatnie przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.