21 marca 2017 r. w Restauracji „Stadionova” odbyło się Śniadanie Izbowe z kancelarią prawną M&A Sawarska Sornek Adwokaci Sp. p.

Spotkanie skierowane było do firm członkowskich. Tematyka obejmowała szereg kwestii prawnych przydatnych w obrocie gospodarczym, w tym:

1. Zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie umów;
2. Forma umowy i wypowiedzenia po zmianach kodeksu cywilnego;
3. Umowa: co konieczne, co niebezpieczne;
4. Typowe ryzyka w umowach w obrocie gospodarczym;
5. Zabezpieczenia płatności, upadłość;
6. Zmiany prawa podatkowego – 2018 (przegląd zmian).