W dniu 7 marca 2018 r. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wspólnie z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Tychy zorganizowała spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości skorzystania z Funduszy Unijnych na doposażenie miejsc pracy.

Środki z Poddziałania 8.3.1 „Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT, typ projektu 5 i 6” to ostatnie fundusze, które pozwolą na zakup wyposażenia miejsc pracy. W ramach doposażenia / modernizacji miejsc pracy możliwy będzie zakup sprzętu niwelującego czynniki ryzyka w miejscu pracy np.: zakup nowych, energooszczędnych komputerów, monitorów, ergonomicznych foteli, podkładek, ekranów ochronnych, nowego umeblowania, ergonomicznych biurek, krzeseł etc. Sfinansować można również szkolenia miękkie dotyczące np. radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, pracą pod presją czasu, pracą z trudnym klientem.

Spotkanie odbyło się w Galerii StrefArt obok siedziby Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach. Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje nt. powyższych projektów.