W piątek, 17 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie firm członkowskich OIPH w konwencji „Śniadania izbowego”.  Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnych i przewidywanych programów dotacyjnych dla śląskich przedsiębiorców, zarówno z komponentu krajowego jak i regionalnego. Prezentację w imieniu Grupy Gumułka prowadził pan Krzysztof Kondratowicz. Sponsorem spotkania był Bank Zachodni WBK, który przedstawił zebranym ofertę dotyczącą pożyczek unijnych oraz leasingu. Spotkanie odbyło się w tyskiej Restauracji Joker.

Prezentacja dotycząca funduszy pomocowych dostępna jest dla członków OIPH.