24 maja 2019 r. w restauracji Osteria Le Botti miało miejsce Śniadanie Izbowe, w ramach którego odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące wykorzystania praw autorskich w działalności firm.

Spotkanie prowadził adwokat Michał Klekotko z Prozam Pieprzyca Sornek Klekotko Adwokaci Sp. k.

Tematyka szkolenia obejmowała:
1.    jak korzystać z cudzych utworów zdjęć, filmów i innych utworów,
2.    o co zadbać przy korzystaniu z cudzych utworów w ramach tzw. stocków (Adobe, Unsplash etc.),
3.    jak prawidłowo formułować umowy z twórcami,
4.    jak uniknąć roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa autorskiego
5.    jak uniknąć odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego.

W ramach spotkania poruszono też m.in. następujące kwestie:
1)    Co podlega ochronie prawa autorskiego (utwór, wizerunek). Kogo i co konkretnie prawo autorskie chroni?
2)    Czym są prawa majątkowe i prawa osobiste – co przysługuje twórcy utworu (np. fotografowi) w związku z przekazaniem firmie jego dzieła.
3)    Czym jest zbycie prawa autorskiego i udzielenie licencji – jaka jest różnica pomiędzy tymi instytucjami. Dowiedzą się Państwo, dlaczego samo otrzymanie faktury za wykonane dzieło (np. stronę www) nie załatwia kwestii należytego przeniesienia praw autorskich.
4)    Co to są pola eksploatacji – jak precyzyjne skonstruowanie umowy z autorem gwarantuje spokój i możliwość wykorzystania jego dzieła w różnych obszarach.
5)    Jakie znaczenie ma wynagrodzenie twórcy – zapłata wynagrodzenia nie musi oznaczać całkowitego rozliczenia z twórcą (np. autorem folderów reklamowych itp.).
6)    Jakie są roszczenia twórcy, którego prawo zostało naruszone – co może twórca, gdy naruszone zostaną jego prawa autorskie i jakie mogą być tego konsekwencje
7)    Czym jest ochrona wizerunku – czy podpisują Państwo umowy na wykorzystanie wizerunku z osobami angażowanymi do promocji firmy; czy sprawdzają państwo agencję reklamową, czy dopełniła tych obowiązków?

Partnerem spotkania była kancelaria Prozam specjalizująca się w obsłudze prawnej firm (www.prozam-kancelaria.pl) oraz zamówień publicznych (www.prozam.pl) oraz restauracja Osteria Le Botti – członkowie naszej Izby.