28 lutego 2017 r. w Restauracji „U Przewoźnika” w Tychach odbyło się pierwsze w tym roku Śniadanie Izbowe.

W trakcie spotkania ekspert w Departamencie Finansowania Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego, pani Elżbieta Bugalska, przybliżyła zgromadzonym przedsiębiorcom możliwości wsparcia ich działalności eksportowej ze środków BGK.

W dalszej części Akredytowany Konsultant Europejski Liliana Bielas-Kostyra omówiła aktualne i zbliżające się konkursy dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego w  perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przedstawione zostały też możliwości aplikowania o środki na udział w targach i wystawach zagranicznych.